HLD-1

Kuća peradarske farme

  • Čelična konstrukcija Građevinski materijal Perad Brojleri

    Čelična konstrukcija Građevinski materijal Perad Brojleri

    Farma peradi uključuje kokošinjac za jaja i kokošinjac za brojlere;obje su čelične konstrukcije.Kokoši s jajima obično se hrane u kavezima, pilići brojleri obično se hrane na tlu.Mogli bismo vam isporučiti građevinski materijal, za opremu, preporučujemo da kupite od specijaliziranog proizvođača.
    Zgrada s lakom čeličnom konstrukcijom nova je vrsta sustava građevinske konstrukcije koju čini glavni čelični okvir koji povezuje čelične komponente H presjeka, Z i U presjeka, krov i zidove pomoću raznih panela i drugih komponenti kao što su prozori, vrata , dizalice itd.
    Zgrada lake čelične konstrukcije naširoko se koristi u skladištima, radionicama, velikim tvornicama itd.